Services (บริการของเรา)

NO. บริการออกแบบเว็บไซต์ จำนวนหน้า ราคา/บาท
1. หน้าแรก (Homepage)
1 1,500 - 2,000
2. หน้าแรก (Homepage)+CSS
1 2,500 - 3,000
3. หน้าเว็บไซต์ภายใน (Webpage) 1 500 - 700
4. หน้าเว็บไซต์ภายใน (Webpage) + CSS
1 1,000 - 1,500
5. คิดราคาแบบเหมาจ่าย **ราคาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม** - ตามตกลง